November 2023

Villa Duinzicht

VILLA DUINZICHT, VAN WIE, VOOR WIE?

“Villa Duinzicht” was ooit het bruisende thuis van een welgestelde familie. Na een familievloek werden de lichten gedoofd en heeft het huis langzaam zijn glans verloren. Totdat de familie Velthoven per brief verneemt dat zij erfgenaam is van de villa, met alles erop en eraan. Wat dat te betekenen heeft, vernemen de erfgenamen als ze hun intrek nemen in hun nieuwe onderkomen. Anderen menen namelijk ook aanspraak op de erfenis te kunnen maken. En ze bewonen hun nieuwe huis niet alleen…

De familieleden gaan allemaal op hun eigen manier met deze ingewikkelde situatie om. Zal de rust weerkeren? Kan de familievloek ongedaan worden gemaakt? En lukt het de familie Velthoven “Villa Duinzicht” te behouden en in z’n oude glorie te herstellen?

Muziektheatergroep A Muse heeft 21 enthousiaste leden. Frank Nijhuis tekende voor script en regie; de muzikale leiding is in handen van Ellis Sportel, die ook 12 nummers voor het stuk arrangeerde. De nummers worden gezongen met een live band.