A Muse

Muziektheatergroep A Muse ("Amjoez") is in januari 1994 opgericht door een groepje jonge (amateur) zangers en zangeressen, die met muziektheater aan de slag wilden. Dit heeft inmiddels geresulteerd in negentien producties, waarvan de laatste, ‘Hotel Beusemarken’, in november 2017 plaats vond. We kenmerken ons door de energie van de groep, het enthousiasme van de spelers in combinatie met humor, swingende dans, meerstemmige zang en geweldige live muziek.


Waar het bij A Muse om gaat is dat we met elkaar veel plezier maken in een plezierige, ontspannen en veilige setting, zodat we met een hechte groep een mooie voorstelling neer kunnen zetten. We zijn weliswaar een amateurgroep maar we zetten hoog in en streven naar kwaliteit. Ieder draagt daaraan z’n steentje bij. We hebben geen hoogvliegers en geen laagvliegers. Iedereen is even belangrijk. We hebben allemaal zo onze eigen talenten en daar maken we binnen A Muse graag gebruik van! Ook streven we ernaar om elke productie weer een nieuwe (persoonlijke) uitdaging aan te gaan. We repeterenop de woensdagavond altijd in wijkcentrum De Roef. Af en toe repeteren we een keer in het weekend en we houden elk productiejaar een werkweekend.